حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷

فاطمه آذری رتبه اول در بخش اصلی تولید خبر، مرکز خراسان جنوبی - صفحه محتوايي مصاحبه

 

 

مصاحبه

فاطمه آذری رتبه اول در بخش اصلی تولید خبر، مرکز خراسان جنوبی

فاطمه آذری رتبه اول در بخش اصلی تولید خبر، مرکز خراسان جنوبی

 

معرفی جنابعالی و سابقه خدمت شما در رسانه ؟

فاطمه آذری فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی کارمند رسمی سازمان صداوسیماازسال ۷۶ با عناوین پژوهشگر کارشناس نویسنده گوینده و مجری برنامه سیما فعالیت دارم. ۲۱ سال سابقه خدمت دارم

نام اثرو توضیح مختصر در مورد آن  ؟

معرفی باغ های تاریخی استان خراسان جنوبی با تاکید بر باغ گلشن طبس  . در این تحقیق باغ های استان خراسان جنوبی و ویژگیهای آن معرفی شده است هدف از این پژوهش توصیف و تشریح وضعیت باغ های استان خراسان جنوبی و بطور ویژه باغ گلشن طبس است .

عنوان رتبه ای که کسب نموده اید ؟

رتبه اول در بخش اصلی منجربه تولید خبر

تا کنون در چند جشنواره شرکت کرده اید و چه رتبه هایی بدست آورده اید ؟

جشنواره ششم ۱۳۷۷ آبادان کسب عنوان نویسنده برتر برنامه رادیویی ترنه وا

جشنواره سیزدهم ۱۳۸۴ تبریز کسب عنوان پژوهشگر برتر رتبه اول پژوهش نماز

جشنواره بیست و یکم ۱۳۹۷ چهار محال و بختیاری کسب عنوان پژوهشگر برتر رتبه اول پژوهش باغ های تاریخی خراسان جنوبی

جشنواره دوازدهم ۱۳۸۳ یزد باعنوان هیات تحریریه مجله کویر

جشنواره سیزدهم ۱۳۸۴ تبریز با عنوان هیات تحریریه مجله شهریار