حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷

شبکه های امید و شما در استان فارس قابل دریافت شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

شبکه های امید و شما در استان فارس قابل دریافت شد

شبکه های امید و شما در استان فارس قابل دریافت شد

 

به همت متخصصان و مهندسان واحد فنی صدا و سیمای مرکز فارس شبکه شما و امید که همزمان با عید سعید غدیرخم افتتاح شد در استان فارس قابل دریافت است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: در مرحله اول، مراکزشهرستان های شیراز،کوار، سروستان، خرامه، فسا،استهبان و مرودشت ومناطق تحت پوشش ایستگاههای مهارلو وخرمنکوه می توانند شبکه امید و شما را از طریق جستجوی دستگاه های دیجیتال خود دریافت کنند .
سهرابی افزود: با افتتاح شبکه های شما و امید شبکه های دیجیتالی قابل دریافت در استان فارس از 23 شبکه به 25 شبکه افزایش یافت .
وی با بیان اینکه فارس جزء اولین استان هایی است که شبکه شما و امید را در دسترس مخاطبان قرار داده است تصریح کرد: این دوشبکه همزمان با عید غدیر در تهران افتتاح شد و امروز با تلاش همکاران فنی در فارس هم قابل دریافت است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر یعنی حدود 45 درصد جمعیت استان می توانند این شبکه ها را دریافت کنند و گسترش آن منوط به تجهیزات و امکاناتی است که باید با کمک فرمانداران در شهرستان ها تامین شود.
وی با بیان اینکه شبکه شما از شبکه هایی بود که در پخش آن وقفه ایجاد شده بود و شبکه امید هم مختص نوجوانان راه اندازی شده است خاطر نشان کرد: این شبکه در حال حاضر به صورت آزمایشی و در آینده هم به صورت رسمی برنامه پخش می کند.