حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷

رئیس هیأت مدیره انجمن طراحی گرافیک متحرک: - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

رئیس هیأت مدیره انجمن طراحی گرافیک متحرک:

جشنواره ملی پویانمایی ایران رشد تولیدات انیمیشنی کشور را در پی دارد

رئیس هیأت مدیره انجمن طراحی گرافیک متحرک:


رئیس هیأت مدیره انجمن طراحی گرافیک متحرک گفت: جشنواره در هر زمینه‌ای که برگزار شود موجب رشد آن بخش خواهد شد و در این مسئله تردیدی نیست که برگزاری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران نیز منجر به رشد تولیدات انیمیشنی کشور خواهد شد.
ایمان یاری در گفت‌وگو با ستاد خبری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار کرد: جشنواره در هر زمینه‌ای که برگزار شود موجب رشد آن بخش خواهد شد و در این مسئله تردیدی نیست که برگزاری جشنواره ملی پویانمایی نیز منجر به رشد تولیدات انیمیشنی کشور خواهد شد.
وی افزود: همانگونه که رشد هر صنعت، تأثیرگذاری‌های خاص خود را در پی خواهد داشت با رشد صنعت انیمیشن‌سازی نیز شاهد تغییر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ... خواهیم شد.
رئیس هیأت مدیره انجمن طراحی گرافیک متحرک در ادامه سخنان خود عنوان کرد: برگزاری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران، سبب افزایش خلاقیت و توانمندی تیم‌های انیمیشن‌سازی در سطح کشور خواهد شد.
عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران بیان کرد: اگر نگاه به صنعت انیمیشن‌سازی در کشور نگاهی درخور این صنعت باشد شاهد رشد بسیار خوب تولیدات بومی در این زمینه، تیم‌های فعال در این رشته و همچنین اتفاقات مثبت در زمینه فرهنگی خواهیم بود.