حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۷

رونمايي از مستند هبوط - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

رونمايي از مستند هبوط

رونمايي از مستند هبوط

 

مستند "هبوط " توليد صدا و سيماي مركز البرز در مراسمي با حضور مديركل منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، محيط زيست و عوامل توليد ،اين مستند رونمايي  شد .
به گزارش روابط عمومي معاونت امور استان ها، مديركل صدا و سيماي مركز البرز در اين مراسم گفت : اين مستند با مشاركت و به سفارش اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز به مدت 34 دقيقه به موضوع منابع طبيعي ، آبخيزداري ، جنگل ، مراتع و بيابان مي پردازد .
علي رامك گفت :هدف از ساخت اين مستندِ نمايشي نشان دادن  مديريت منابع آب ، چرايي بي رويه مراتع توسط دام ها و  چالش هاي مهم منابع طبيعي است .
وي افزود در اين مستند كه در جغرافياي استان البرز توليد شده است  تلاش شده منابع طبيعي به عنوان موهبتي الهي  كه به وسيله انسان در حال تخريب و راه كارهاي آن پرداخته شود .
رامك با بيان اينكه در قرن اخير توسعه انساني و صنعتي باعث تخريب و آسيب رسيدن به منابع طبيعي شده است گفت :اين موضوع به استان البرز اختصاص ندارد و معضلي است كه كل جهان را تحت تاثير قرار داده است .
فرضي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز نيز در اين نشست با اشاره به اينكه صدا و سيماي استان همكاري بسيار خوبي در جهت اهداف منابع طبيعي دارد گفت: منابع طبيعي متعلق به فرد يا گروهي نيست و يك ميراث و سرمايه ملي است كه بايد نهايت دقت و تلاش را در حفظ آن داشته باشيم .
فرضي با بيان اينكه رسانه ملي مي تواند در تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي جهت حفظ منابع طبيعي بسيار تاثيرگذار باشد گفت: اين برنامه بازتاب خوبي در استان و كشور خواهد داشت .