حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷

راه اندازي 2 دستگاه فرستنده ديجيتال در ايستگاهاي ابيانه ، قهرود و خونداب - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

راه اندازي 2 دستگاه فرستنده ديجيتال در ايستگاهاي ابيانه ، قهرود و خونداب

راه اندازي 2 دستگاه فرستنده ديجيتال در ايستگاهاي ابيانه ، قهرود و خونداب

 

شبكه هاي راديو و تلويزيوني با فرمت ديجيتال در روستاي ابيانه شهرستان نطنز، روستاي قهرود شهرستان كاشان و  روستاي خونداب شهرستان نجف آباد استان اصفهان قابل دريافت شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز اصفهان ، با راه اندازي  فرستنده ديجيتال در ايستگاه ابيانه ، اهالي روستاي ابيانه و طره شهرستان نطنز و با راه اندازي فرستنده ديجيتال در ايستگاه قهرود مردم روستاي قهرود و جوئيان شهرستان كاشان شبكه هاي راديويي و تلويزيوني را با فرمت ديجيتال و استاندارد DVB-T2  بر روي كانال 22 از باند UHF قابل دريافت است.
همچنين با راه اندازي فرستنده ديجيتال در ايستگاه خونداب ، اهالي اين روستا در شهرستان نجف آباد ، شبكه هاي راديويي و تلويزيوني را با فرمت ديجيتال و استاندارد DVB-T2  بر روي كانال 39 از باند UHF دريافت مي كنند.