حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

راديوهاي محلي پويا و انعطاف پذير - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

راديوهاي محلي پويا و انعطاف پذير

راديوهاي محلي پويا و انعطاف پذير

راديوهاي محلي پويا و انعطاف پذير

راديوهاي محلي، بومي و نوع برنامه هاي آن ها در جذب مخاطب براي رسانه شنيداري بسيار موثر هستند. متخصصان علوم ارتباطات معتقدند كه راديو سريع ترين و قابل دسترس ترين رسانه اي است كه مخاطب مي تواند در هر شرايطي از آن استفاده كند. برخورداري از 29 راديوي استاني، 3 راديوي محلي و 6 راديوي شهري در استان ها، شهرستان ها و شهرهاي كشور مزيت رسانه اي بزرگي است كه در اختيار استان ها است. زيرا به طور ميانگين روزانه 12 ساعت برنامه با رويكرد محلي و استاني از شبكه هاي استاني پخش مي شود و ويژگي هاي اقليمي و شرايط معيشتي عموم مردم اقبال به اين رسانه را در استان ها مضاعف كرده است. آشنايي با كاركردها و شناسايي آسيب هاي اين رسانه صميمي و سريع مي تواند منجر به بهره گيري بيشتر و كيفي از آن در ادامه فعاليت ها شود.

دنياي امروزي، دنياي ارتباط با مخاطب است. اگر راديو را به عنوان بانفوذترين و قابل دسترس ترين رسانه جمعي تلقي كنيم با توجه به نقش اقتصادي، اجتماعي مردم امروزي، مي توان گفت تعامل راديو با مخاطب بسيار با ارزش و حتي به لحاظ ارزش اجتماعي گران است. در حال حاضر راديو به 2 دسته ملي و بومي تقسيم مي شود كه عمدتا راديوي ملي به مباحث كلي پيرامون سياست، اقتصاد و فرهنگ مي پردازد؛ اما از آنجا كه كشور، پهنه اي وسيع از تجميع آداب و سنن غني مي باشد رسالت خطير ارائه و حفظ فرهنگ بومي به عهده راديوهاي بومي است.

امروزه رمز موفقيت يك برنامه راديويي، علاوه بر ايجاز و اختصار، تناسب تنگاتنگ به لحاظ ويژگي هاي روان شناسي و اجتماعي مردم است تا با اين شناخت علمي، بتوان بهترين برنامه ها را با بالاترين بازدهي و كيفيت به جامعه ارائه كرد و قطعا علاوه بر مخاطب عام جامعه، دانشمندان، اساتيد، فرهيختگان و صاحب نظران نيز هستند. بنابراين مي توان اذعان داشت كه اين رسانه بومي با مجموعه برنامه هاي زنده اقتصادي، اجتماعي، نمايشي، مستند و... توانسته همپاي رضايت مخاطبان پيش برود.

در حال حاضر شبكه هاي معتبر دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه اولا به برنامه هاي شبكه خود هويتي بومي ببخشند و از اين همه پراكنده گويي بپرهيزند و ثانيا با محدود كردن تعداد برنامه ها در قالب برنامه هاي اصلي و گنجاندن بخش هاي كوتاه و جذاب در دل آن برنامه ها هر چه بيشتر مخاطب را پاي گيرنده هاي خود بنشانند. به نظر من اين موضوع مي تواند گامي موثر در ترغيب شدن مردم به شبكه هاي استاني شود.

لازمه يك شبكه راديويي پويا، انعطاف در محتوا و حتي ساختار برنامه ها است به اين ترتيب به فراخور زمان، برنامه هاي شبكه مي تواند از قالب سنتي و از پيش تعيين شده فاصله بگيرند و بي محابا و سريع به برنامه هايي مفيدتر و به روز تبديل شوند.

فرشید شکیبا