صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
 دوشنبه , 01/ارديبهشت/1393
??? ? ????? ???? ???????
اعتبارات ویژه برای شهرهای زیر 50 هزار نفر .::. فضای سبزکمبود جدی سنندج .::. نه مسئولان استان کردستان به یارانه .::. افزایش معادن فعال کردستان  به بیش از ۳۳۰ واحد .::. 80 درصد  از 1700روستاي کردستان آب آشاميدني سالم دارند .::. احداث نیروگاه برق در شهرستان قروه .::. احیا ی 200 روستای متروکه کردستان .::. شعار امسال  با تکیه بر توانایی‌های داخلی محقق می شود .::. 148 گونه گیاهی و جانوری کردستان در معرض انقراض .::. جمهوری اسلامی ایران منحصر به فردترین نظام سیاسی دنیاست. .::.
صفحه اصلی

معرق کاری
( 1 رای )
جمعه ، 1 فروردين 1393 ، 08:21

در این هنر- صنعت ابتدا طرح را بر روی چوب منتقل کرده سپس با اره مویی اقدام به برش خطوط قسمتهای مختلف طرح کرده آنها را شماره گذاری می کنند و بر روی زمینه ی مناسب نصب می کنند.

پس از انتخاب طرح مورد نظر و آماده کردن زیر کار مناسب مراحل کار به شرح زیر است: طرح مورد نظر را با توجه به رنگ، بافت و جنس مصالح مورد استفاده در معرق، رنگ بندی می کنند. با توجه به رنگ بندی، طرح مورد نظر را علامت گذاری و شماره گذاری نموده، خرد کرده، بر اساس نوع مصالح دسته بندی می کنند. سپس به عنوان الگوی برش روی مصالح مربوط می چسبانند.

هنرمند معرق کار بنا به ذوق و سلیقه ی خود و طرح کار می تواند از تنوع مصالحی مانند عاج، استخوان، صدف، فیبرهای مصنوعی، خاتم، مس و برنج استفاده کند. هر قطعه طرح را با اره مویی به دقت می برند. همه ی قطعه های طرح را مطابق علامت گذاری، کنار هم چیده، به یکدیگر می چسبانند. سپس در محل مربوط روی زیر کار پرس می کنند.

برای پر کردن زمینه، دو روش معمول است: یکی «پر کردن زمینه با چوب» و دیگری « پر کردن زمینه با رنگ». معرقی که زمینه آن با چوب پر می شود، معرق « زمینه چوب » نام دارد. برای پر کردن زمینه با رنگ، رنگ پلی استر را با پودر رنگ یا دوده ی بدون چربی ترکیب نموده، مواد سخت کننده به آن می افزایند و زمینه کار را با آن پر می کنند.

 

Inlaid wood

In this art - the industry's first design on the wood with a coping saw to cut the lines in different parts of the plan, they are numbered And are installed on the appropriate field. After selecting the desired plan and prepare the appropriate work process is as follows:  Given the desired color, texture and type of materials used in the mosaic, the colors they want. The colors, designs and numbers to mark desired, minced, are classified according to type of material. Then attach the relevant materials as on the cutting pattern.

Mosaic artist working according to your taste and can design a variety of materials such as: Ivory, bone, shell, synthetic fibers, seal, copper and brass to use. The pieces are carefully designed with a coping saw. Mark all pieces according to plan, arranged side by side, attach to each other. Then click on the following query to work.

To fill the field, two common methods: One "to fill the field with sticks" and other "fill in with color." The field will be filled with wood mosaic, Mosaic "of wood" is called. To fill the background with the color of the polyester powder paint or soot has combined the lean, hard material to work with it and adding it to fill.

 

معرق کاری

در نگاه بیشتر ببینید