آخرین به روز رسانی در زمان يكشنبه ، 30 آذر 1393 ، 17:18 انجام شده است.
   دوشنبه, 01 دی 1393
صفحه اصلی >> اسب کرد
اسب کرد
( 36 رای )
دوشنبه ، 8 آبان 1391 ، 00:00

اسب نژاد كرد ایران بر طبق نوشته های جهانگردان و مورخین از هرودت گرفته تا معاصرین، به اقصی نقاط دنیا انتقال یافته و خون آن در شریانهای اسبهای دنیا جریان دارد. اسب كرد از اسبهای توانای ارزشمند و پرخون دنیا محسوب گردیده و مبدا و منشا آن ایران می باشد. گرچه در خیلی از منابع نامی از آن برده نشده است. معمولاً برای اسب كرد سه تیره مطرح می گردد كه عبارتند از :

-1 جاف                     2- افشاری                     3- سنجابی


-1 تیره جاف: بیش ترین جمعیت را دارد و بیشتر به رنگ سیاه و سفید بوده و طایفه های نگهدارنده در طی زندگی خود این دو رنگ را انتخاب و نگهداری نموده اند و در كردستان موجود است..

-2 تیره افشاری : دومین جمعیت را دارا می باشد و عمدتاً كهر و قره كهر می باشند .

-3 تیره سنجابی: عمدتاً كرنگ و نیله و به ندرت سمند می باشند ودر منطقه كرمانشاه و اسلام آباد وجود دارد .

در تاریخچه تكامل اسب ایران پیدایش اسب كرد را مستقیماً به 500 سال قبل از میلاد مسیح و به اسبهای معروف نیسایی مرتبط می دانند. اسب جاف معمولاً قره كهر  می باشد و به بلندی، بین 150 تا 155 سانتی متر، بدون برجستگی در استخوان بندی سر، با گردن نیرومند و شانه ها و كپل تنومند. نمونه بارزی از اسب جاف كه بر روی سنگ مقبره زانتوس واقع در لیبی ( حدود 480 قبل از میلاد ) نقشبندی شده و نمایشگر میراث باستانی تیره جاف است . اما اكثر اسبهای كرد به طور انتخابی با اسبهای فارس و عرب كشش داده شده و از این آمیزش خون اسبهای زیباتر و چابكتر حاصل شده كه در حمل و نقل سریع مورد استفاده قرار می گیرد . نژاد كرد امروزی نه تنها از زیبائی خاص برخوردار است بلكه دارای استقامت بی نهایت می باشد . اسبهای نژاد كرد به خصوص در مسابقات چوگان موفق بوده اند و بسیاری از اسبهای كرد در مسابقات پرش و سواری استقامت افتخارات ارزنده كسب كرده اند . تاریخچه اسب كرد از مبدانخستین دوره ثبت شده تاریخ آغاز میگردد و از روزگار شیرین باستان افسانه ای سرچشمه میگیرد . اسم نیسائی را اجداد دودمان اسب كرد امروزی از جلگه های مهد پرورش خود به ارث بردند . شگفت انگیزترین نشانه اسب نیسائی سر آن بود . استخوانهای پیشانی و بینی خیلی برجسته بودند . همچنین استخوانهای برجسته فك بالا از هر دو طرف استخوانهای بینی بیرون آمده است . در نتیجه استخوان بندی درشت پیشانی ، گوشهای اسب عقب تر از حد معمول قرار گرفته بود و در پایان تصویر بی همتا و سرشار از توانائی و هوشیاری اسب نیسائی را كامل می كرد . تحقیقات اخیر پیرامون بقایای جانوران باستانی در جریان عملیات حفاری صحت نقشهای بازمانده اسب نیسائی را با مدارك طبیعی تائید می كند . اسب مادها یقیناً حیوان مهیبی بود و آشنائی با تاریخ آن حقیقت مهمتری را آشكار می كند و گواهی می دهد كه پرورش و تولید اسب به طریق كشش انتخابی ابتدا در ایران باستان مرسوم شد . طبیعت، یونجه زارهای گسترده نصیب سرزمین ماد (كرمانشاهان امروز) كرده بود، غنی از سنگ آهك كوهزارهای ژورا ، یونجه زارهای پهناور ماد عامل مهمی در پیشرفت پرورش و تولید نژاد اسبهای نیسائی بود . پرشكوه ترین نقش بازمانده از اسب نیسائی در تخت جمشید در معرض نمایش است . در این تصویر جثه اسب نیسائی در خدمت پادشاهان بزرگ ایران مهیب به نظر می آید . در نقشهای دیگر، اسب نیسائی ، با سر بزرگ و سنگین و گردنی آراسته ، با یال پر پشت و همه اعضاء بدن اسب به تنه ای سنگین و در عین حال كشیده ، استوار بر روی پاهای كوتاه ، در وهله اول موجودی مسخره آمیز به نظر می رسد ، ولی با بررسی عمیق تر ، با وجود درشتی خارق العاده سر اسب ، تمثالی از نجابت بر روی صفحه سنگ آشكار می شود ، سرشار از عظمت و نیروی بی نظیر نژاد نیسائی ، یونانیان قدیم تنومندی اسب نیسائی را تحسین می كردند و از پاهائی كه زمین را لرزانده بود سخن می گفتند .

ایران باستان مركز پر رونق پرورش و تولید اسب در طول دوره ای بیش از 2000 سال بود . بعد از فتح ایران توسط اعراب نژاد اسب نیسائی رو به زوال گذارد و رفته رفته اسب نیسائی به كلی ناپدید شد و میدان بازشد برای اسبی بلندتر و سبكتر كه ژان شاردن در قرن 18 میلادی از آن به عنوان « زیباترین اسب شرق » یاد كرد ( مسافرت در ایران) . معلوم نیست نابودی اسب بزرگ ایران باستان ناشی از روش افراطی در تغذیه اسب بود یا به علت تبعید اسبهای قابل كشش و یا درنتیجه كشتار اسبها توسط قشونهای متجاوز دشمن .

امروزه گاه و بیگاه نمونه ای از اسب اصیل نیسائی ظهور می كند و لیكن این اتفاق نادر است . از میان تیره های گوناگون اسب كرد كه هنوز در وادی پر بركت كوهستان زاگرس پرورش داده می شود تیره جاف در كثرت و شهرت پیشتاز است .

اسب كرد فوق العاده قانع و كم خوراك است و در زمستان های سخت نواحی كوهستانی كردستان كه هیچ وسیله نقلیه ای قادر به حركت و عبور نیست عامل انتقال امداد و بیماران از روستائی به روستای دیگر یا به مركز پخش است و دلیل ماندگاری را می توان همین مقاومت بی مانند در كوهستان دانست . اسب كرد از قدیم الایام نماد فرهنگی ، تاریخی مردم كرد بوده و داشتن آن همواره برای خانواده ها مایه مباهات و فخر بوده است . پراكنش اسب كرد عمدتاً این نژاد در منطقه كرمانشاه و مناطق اطراف آن و استانهای آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان ( سلطانیه ) ، لرستان و كردستان و اصفهان پراكنده می باشند . این نژاد به كشورهای همجوار ( عراق ، تركیه و قسمتی از جمهوری آذربایجان ) انتقال یافته و جمعیت مناسبی را تشكیل داده است .

 

History of the Horse

Horse race of the tourists and historians from Herodotus to the writings of contemporaries, moved around the world, and the blood flow in the arteries of the horse world. Horses Horses can be capable of being considered valuable and congested world and is the source of its origin. Although it has not been mentioned so many names. Tuesday is the dark horse will usually include:

1 - Jaf - 2 - Afshari - 3 – squirrel

1 - Dark Jaf: Most of the population is more and more black and white And holding parties in their choice of two colors and have maintained Available in Kurdistan.

2 - Dark Afshari has the second largest population, mostly bay bay are cormorants.

3 - dark russet mainly Dun Krng and Nylh and rarely are there in Kermanshah and Islamabad.

Evolutionary history of the horse, the horse will rise directly to 500 years before Christ, and the famous horse related Nysayy know. Jaf Horse Karabakh bay is usually a tall, between 150 to 155 cm, with no bumps in the bones of the head, the neck, shoulders and buttocks strong and robust.  Typical stone tomb on the Jaf Horse Zantvs in Libya (circa 480 BC) and the Naqshbandi Jaf screen is dark heritage. But most of the horses in the Gulf and Arabian horses chosen with the elasticities And mixing the blood of beautiful horses and fast shipping Chabktr been used in . Today the race is not only beautiful but has a particular strength is infinite. Race horses that have been successful, especially in polo matches and a lot of the horses competing in endurance rides, jumping and have gained remarkable achievements. History of the Horse by Mbdankhstyn period begins on the day the sweet stems from an ancient legend. The ancestors of the modern horse from the plains Nysayy Name dynasty inherited their foster care. It was the most amazing signs Nysayy horses. Forehead and nasal bones were very prominent. Also prominent maxillary bones out of both sides of the nasal bones. As a result, large brow bones, ears, back of a horse than usual was And the unparalleled image and the full complement of skills and awareness would Nysayy horses. Recent research on the remains of ancient animals surviving horses during drilling operations roles Nysayy accuracy with normal document confirms. Median horse animal certainly was awful and familiar with its history reveals the important fact that  And certify that the elasticity of selective breeding and producing horses were first used in ancient Persia. Nature, received extensive alfalfa fields Maud Land (Kermanshah today) had Zhvra Kvhzarhay rich limestone, hay fields, and produce vast Median important factor in the development of breeding race horses were Nysayy. The most magnificent of the surviving horses Nysayy is on display at Persepolis. The horse's body image Nysayy great king of the service looks awful. The rules of boiler, Nysayy horse, large, heavy head and neck adorned with a bushy mane and And all organs of the body of heavy horse and yet drawn, based on short legs, at first seems ridiculous creature, But deeper, despite the coarseness fantastic horse's head, a stone effigy of decency on the screen is clear, full of majesty and power Nysayy unique breed, a huge ancient Greeks admired the horses were Nysayy  Feet from the ground was shaken spoke.

Thriving center for horse breeding and production of ancient Iran during a period of over 2000 years.  After the conquest of Persia by the Arabs Nysayy dying breed horse shows and horse gradually disappeared Nysayy Coli Chardin Jean Bazshd field for a horse that is taller and lighter in the 18th century as "the most beautiful horses East" was mentioned (in travel) It is not known from ancient Persia to destroy Pegasus horses were fed or extreme methods due to be deported to draw horses  Or so horses slaughtered by invading enemy Qshvnhay.

Today is an example of the occasional horse and it appears genuine Nysayy but this is rare. Among the various Dark Horse, which is still in the Zagros Mountains are grown in the dark valley blessed Jaf is the multiplicity and leading reputation.

He is a super horse feed content and low Hard winter in the mountainous region of Kurdistan and that no vehicle can not move through Relief and patient transfer agent of the rural village or a distribution center Replaced because of the persistence of this resistance can be considered unique in the mountains. Old Band of Horses symbolize the culture, the history, people and families have always been proud and pride Distribution was mainly horse race in the region and the province of West Azerbaijan, Kermanshah, and surrounding areas and part of Zanjan (Soltanieh) of Lorestan and Kurdistan are scattered. The race to neighboring countries (Iraq, Turkey and part of the Republic of Azerbaijan) and transferred to appropriate population is formed.

 

اسب کرد

در نگاه بیشتر ببینید
کلمات کلیدی:
  
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز16
mod_vvisit_counterدیروز1358
mod_vvisit_counterهمه746289

صفحه اصلی | سیما | صدا | موسیقی | اخبار | تولیدات ویژه وب | روابط عمومی| سوالات متداول| نظرات ، انتقادات و پیشنهادات
نشانی: سنندج، خیابان جام جم، صدا و سیمای مرکز کردستان - تلفن: 5-33623800-087
تمام حقوق این سایت متعلق یه صدا و سیمای مرکز کردستان میباشد.هرگونه برداشت با ذکر منبع بلامانع است.
برای مشاهده بهتر صفحه از مرورگرهای اینترنت اکسپلور 8+، فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.